Koučink ČR

Tomáš Prchal – průvodce a procesní poradce

„Svoboda dělat jen věci, které mi dávají smysl, je úžasná.“

Osobní koučink

 • Nedaří se Vám dosáhnout svých cílů?
 • Máte problémy se vztahy?
 • Nevěříte si?
 • Chcete se cítit dobře?

Koučink má hmatatelné a konkrétní výsledky.
Změny, kterých dosáhnete, jsou stálé a trvalé – jejich rozsah záleží na Vás.


Kariérový koučink podpoří

 • zvládnutí situací při ztrátě zaměstnání;
 • odstranění osobních překážek v přístupu ke kariéře;
 • zrychlení nalezení nového uplatnění;
 • naplánování budoucí kariéry;
 • vybrat novou a vhodnou profesi;
 • změnit zaměstnání;
 • pracovní změnu.

Manažerský koučink umožní

 • dosažení výborné úrovně manažerských kompetencí;
 • zkvalitnění rozhodovacího procesu;
 • propojení vizí s realitou;
 • sladění pracovního a osobního života - zvýšení spokojenosti;
 • maximální využití Vašeho potenciálu i potenciálu Vašeho týmu;
 • podpora pozitivní atmosféry v týmu;
 • schopnost rychlé reakce na změny;
 • zlepšení kreativity a inovace.

Teamový koučink přináší

 • posílení týmové odpovědnosti a spolupráce;
 • jasné definování sdílené vize, cíle a strategie týmu včetně aplikace v praxi;
 • pochopení a usnadnění realizace změn;
 • zvýšení výkonnosti týmu.

Tomáš Prchal - průvodce a procesní poradce

Mám za sebou 17 let praxe v manažerských pozicích, praxi v zakládání či kupování firem a také bohaté zkušenosti jako viceprezident pro rozvoj ICF ČR (International Coach Federation Czech Republic). Vím, co znamená být na dně, a umím z toho získat maximum zkušeností, změnit to a následně se postavit opět pevně na nohy.